Η ΩΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Επικοινωνία εδώ

Για σχόλια, καταγγελίες και επικοινωνία στο

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΒΟΥΛΗ

ΕΛΛΗΝΕΣ Η ΑΡΧΉ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ!!!

Η Γενετική Ιστορία των Κατοίκων της Ελλάδας: Το DNA των Ελλήνων

ΚΑΙΡΟΣ

O καιρός σήμερα

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΙΘΩΜΗ

ΕΠΕΙΓΟΝ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. Οι Αμερικάνοι έβγαλαν αυτό που ήθελαν στη Δημοσκόπηση!!!

 ΟΙ Ελληνοαμερικάνοι μας παρακαλούν. Ψηφίστε!
Μην αμελήσεις.
Απλή η διαδικασία.
Ένα ΚΛΙΚ κάνεις και βλέπεις ταυτόχρονα και το αποτέλεσμα.
Ας μην επιτρέψουμε την προπαγάνδα τους να δηλητηριάζει αθώους κοσμοπολίτες.
ΕΠΕΙΓΟΝ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. Οι Αμερικάνοι έβγαλαν αυτό που ήθελαν στη Δημοσκόπηση!!! ΟΙ Ελληνοαμερικάνοι μας παρακαλούν. Ψηφίστε!
ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΟ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ (συγγενείς, φίλους, γνωστούς, κλπ.) ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ!!!
Οι Σκοπιανοαμερικάνοι πέτυχαν το σκοπό τους!
Το «ΟΧΙ» έχει περάσει πλέον μπροστά & μάλιστα με 24.272 ψήφους!!!
Και να σκεφτείς ότι τα Σκόπια έχουν περίπου 4.500.000 πληθυσμό,
ενώ η Ελλάδα 11.000.000!!!! ΜΗ ΤΟ ΑΦΗΝΕΙΣ ΣΤΗΝ ΜΕΣΗ, ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙΣ

«Το αληθινό πρόσωπο της αρχαίας Σπάρτης»

ΤΟ ΦΩΣ ΣΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΟΔΗΓΕΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΜΕΓΑ ΣΚΟΤΟΣ

Η απόφαση 460/2013 Ολομέλειας ΣτΕ – Οριστικά αντισυνταγματική η αυτόματη χορήγηση ιθαγένειας και η συμμετοχή αλλοδαπών στις Δημοτικές Εκλογές

Οριστικά αντισυνταγματικός ο νόμος Ραγκούση για την ιθαγένεια

Σάββατο, 9 Φεβρουαρίου 2013
Οριστικά αντισυνταγματικές 3 χρόνια μετά την υπ” αριθμόν 6342/2010 αίτηση ακυρώσεως μου κρίθηκαν με την υπ” αριθμόν 460/2013 απόφαση Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) οι διατάξεις των άρθρων 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας & 14-21 & 24 του Ν. 3838/2010 & ακυρώθηκαν αντίστοιχα οι υπουργικές αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών για την απονομή ιθαγένειας σε αλλοδαπούς λόγω γέννησης στην Ελλάδα από αλλοδαπό γονέα – αλλοδαπούς γονείς με τουλάχιστον 5 ή 5+ έτη παραμονής & λόγω φοίτησης σε Ελληνικό Σχολείο, καθώς & για τη συμμετοχή αλλοδαπών στις Δημοτικές Εκλογές  ΜΗ ΤΟ ΑΦΗΝΕΙΣ ΣΤΗΝ ΜΕΣΗ, ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙΣ

Άποψη από τον κύριο Στέφανο Βαβούρα 24 Ιανουαρίου στο θέμα Σώρρα.

ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΤΕ ΚΑΙ ΘΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ (ΣΧΕΤΙΚΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ END) ΕΑΝ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ!

Μεταξὺ τῶν ἐρωτήσεων τὶς ὁποῖες μοῦ θέτουν πολλοὶ, γιὰ τὸ θέμα του Σῶρρα καὶ τῶν 600 ΔΙΣ USD, εἶναι καὶ ἡ ἐξῆς:
“Γιατὶ ὁ Σῶρρας, ἐφ’ὅσον ἔχει 600 ΔΙΣ USD, δὲν ἀγορὰζει ὅλα τὰ ὁμόλογα τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τὴν ἀγορὰ,τὶς Τράπεζες;;;” ΜΗ ΤΟ ΑΦΗΝΕΙΣ ΣΤΗΝ ΜΕΣΗ, ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙΣ

ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΞΕΝΗΛΑΣΙΑ

ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ Ο… «ΑΛΛΟΣ» ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΣΜΟΣ, Ο ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΡΗΜΩΣΕΩΣ!…

    Το καθεστώς της Πρώην Πετραίας και…μετέπειτα, άπό του 1927,… «σαουδικής»(άπό τον δυνάστην της…Σαούντ!!!) Άραβίας, χρηματοδοτεί τάς καθ΄ άπασαν την οίκουμένην άποσταθεροποιητικάς διαδράσεις του ίσλαμισμού, προς κατάλυσιν και αύτών τούτων των περιορισμένων έλευθεριών των άνθρώπων! Έν Εύρώπη,άπό του 1990,…είσέβαλεν είς την Άλβανίαν, έγκαταστήσαν…250(!!!) τζαμιά, έκεί όπού άπό του 1945 άπηγορεύθη ή έπίσημος παρουσία του έβραιοχριστιανισμού και του έβραιομουσουλμανισμού είς την άλβανικήν κοινωνίαν και ή,  δι΄ αύτών των «θρησκειών» της έρήμου,…καθοδήγησις των…μαζών! Τούτ΄ αύτό έπραξεν και είς το Κοσσυφοπέδιον και την Βοσνίαν-Έρζεγοβίνην! Μετέβαλεν Κελτογενή φύλα είς ποταπούς προσκυνητάς της «θρησκείας» της Ύποταγής(«Ίσλάμ»)!Έν Έλλάδι ένίσχυσεν παντοιοτρόπως την άπό του 1995 άρξαμένην να…ύλοποιήται πρότασιν προς το Στρατιωτικόν Συμβούλιον της Τουρκιάς του…κούρδου την καταγωγήν Όζάλ: «…Θα στείλωμεν είς Έλλάδα 2.000.000 μουσουλμάνους έκ Πακιστάν και Άφγανιστάν και θα την άλώσωμεν έκ των ένδον…Δεν χρειάζεται να διεξάγωμεν κατ΄ αύτής πόλεμον…»!!! Ήδη, μεγάλα κονδύλια διετέθησαν προς …άνακατασκευήν έν Θεσσαλονίκη των… «όθωμανικών»… λουτρών!!! Τά όποία είναι έκτισμένα έπί των θεμελίων  Ίερών Ναών των Έλλήνων, ώς των Διοσκούρων(«Παράδεισος»),του Ήρακλέους («Άλκαζάρ»),της Άρτέμιδος(«Άνθοπωλεία»), του Άσκληπιού («Εύαγγελίστρια») κ.λ.π.! Και ή νύν διοίκησις του δήμου Θεσσαλονίκης πράττει ό,τι δύναται προς αύτήν την κατεύθυνσιν της…άποχαρακτηρίσεως της πόλεώς μας άπό Μητροπόλεως του Μακεδονικού Έλληνισμού, ως την άπεκάλουν οί ρωμαίοι, και της προσδώσεως είς αύτήν… «πολυπολιτισμικού»… «φερετζέ»!!! Ίνα έτσι ίκανοποιηθούν και έκείνοι οί είς Παλαιστίνην έδρεύσαντες, οί όποίοι ούδέποτε έπαυσαν να έποφθαλμιούν την Πόλιν των Μεγάλων Θεών των Έλλήνων και οί όποίοι έπραξαν τά πάντα, ίνα αύτη μη άπελευθερωθή άπό τον Έλληνικόν Στρατόν τώ 1912 και άνακτηθή άπό την Έλλάδα! ΜΗ ΤΟ ΑΦΗΝΕΙΣ ΣΤΗΝ ΜΕΣΗ, ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙΣ

Ο ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ E.N.D. ΣΤΟ ΜΑΚΕΛΕΙΟ 3 | makeleio.gr

Παρακαλώ εδώ θα ακούσετε κάποιον ποιο υπεύθυνο σχετικά με τα 600 δις. Μετά το 8 λεπτό θα ακούσετε τον κύριο Γιαλτουρίδη που μας στέλνει και έγραφα σχετικά με την υπόθεση. Και να δείτε και το βίντεο όσοι δεν το έχετε δει.
ΑΡΧΑΙΑ ΙΘΩΜΗ

ΕΡΜΗΝΕΥΣΤΕ ΤΗ ΦΩΤΟ ΟΠΩΣ ΘΕΛΕΤΕ…

http://www.oparlapipas.com/

Αγαπητέ κύριε Σώρρα μου είπες να σκεφτώ άλλα σενάρια! Είναι αλήθεια ότι δεν είμαι καλός σκηνοθέτης και για αυτό ζήτησα βοήθεια μήπως αυτό το σενάριο παρακάτω σου αρέσει;;;

Μάκη, Γράφεις:
«Στις 2/11/2012 σας αποστείλαμε επιστολή-αίτησή μας  για την πραγματοποίηση συνάντησης εντός 48 ωρών και προ της ψήφισης του νέου νομοσχεδίου, με αντικείμενο την πρόταση του 1ου από εμάς για δανειοδότηση της χώρας μας με το ποσό των 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ  μέσω αμερικάνικων treasurybills.
http://indobserver.blogspot.gr/2013/02/600.html
Όταν γράφετε, ιδίως παραμύθια, πρέπει να είστε ακόμα πιό προσεκτικοί.
Στην εκπομπή του Μπεξή, ένας άλλος καραγκιόζης ονομαζόμενος Κώστας Γεωργίου, παριστάνοντας τον οικονομολόγο, εξηγούσε στο ακροατήριο τι είχε στα χέρια του και διάβαζε.  Βάσει τα λεγόμενα του, το συγκεκριμένο έγγραφο ήταν ένα από τα Αμερικάνικα «ομόλογα» του Σώρρα.  Και επαναλαμβάνω, το κρατούσε στα χέρια του.
http://www.youtube.com/watch?v=F5n5OoWHo1M&list=PLqFAgP0Jf1fvQJDb3INDkQ3s-KW3x8szb&index=6 (1:18:00 του video)
Μέχρι τώρα, οι απατεώνες που προβάλλεις ισχυριζόντουσαν ότι τα «ομόλογα» τους είναι International Bills of Exchange (IBOE).  Μετά από τα στοιχεία που αποκαλύψαμε περί IBOE και Wozny, οι απατεώνες τα άλλαξαν τώρα σε treasurybills.  Για διάβασε λίγο εδώ:
Do you still issue bills in paper form?
No. All Treasury bills are now issued and held electronically. Paper bills were issued in the past, but all of them have matured.
http://www.treasurydirect.gov/indiv/research/indepth/tbills/res_tbill_faq.htm
Αλλά ο Γεωργίου το «ομόλογο» το κρατούσε στα χέρια του.  Μήπως πρέπει τα φιλαράκια να βρούν πάλι καινούργιο παραμύθι;

Ευχαριστώ,  Γιώργος

Κωνσταντίνος Δ Κανελλόπουλος